GTranslate

English German Kurdish (Kurmanji) Tajik

 

O nás

O nás

Společnost DT Mostárna, a.s. se sídlem v Prostějově, Dolní 100 vznikla k 1.10.2006 vyčleněním závodu Mostárna z majetku společnosti DT výhybkárna a mostárna a.s. Prostějov. Historie výroby sahá na počátek minulého století, kdy byla založena veřejná obchodní společnost Doležal-Těhník, zámečnictví Prostějov. "Novodobá" podnikatelská činnost vyla zahájena v r. 1992 jako společnost s ručením omezeným. Následovala změna právní formy na akciovou společnost se čtyřmi závody bez právní subjektivity a od 1.10.2006 vzniká z jednoho závodu samostatná akciová společnost, DT Mostárna.
Předmětem výroby jsou klasické ocelové konstrukce pro stavebnictví a od roku 1994 náročné konstrukce železničních a silničních ocelových mostů. Vedle vlastní výroby zajišťujeme svými kapacitami povrchovou úpravu a montáž.
Snahou a cílem naší akciové společnosti je spokojenost zákazníků, které se snažíme dosahovat dodáváním spolehlivých výrobků vysoké technické úrovně a zajišťováním komplexních služeb. 

Společnost DT Mostárna, a.s. zajišťuje především výrobu, povrchovou úpravu a montáž:

  • silničních a železničních mostů
  • konstrukcí průmyslové výstavby
  • lávek, potrubních a kabelových mostů
  • jeřábových drah
  • stožárů
  • konstrukcí technologických zařízení
  • konstrukcí občanské vybavenosti
  • budov pro kulturní a zdravotní zařízení, atd.

 

Předmět činnosti:

 

MOSTNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE

DT Mostárna, a.s. je certifikovaným výrobcem silničních a železničních mostních konstrukcí. Společnosti se podařilo v poměrně krátkém období zavést tento perspektivní výrobní program a získat významné postavení na českém trhu. Stala se mj. významným dodavatelem železničních mostů pro I. a II. železniční tranzitní koridor.
Od roku 2000 dodává společnost mostní konstrukce i do zahraničí (SRN, Rakousko, Norko, Švédsko, Finsko, Litva).
Mimo vlastní výrobu ocelových mostů a lávek zajišťujeme i kompletní povrchovou úpravu a montáž. 

STAVEBNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE

V oblasti stavebních a technologických ocelových konstrukcí se zaměřujeme především na produkci náročných a atypických OK pro větší stavební celky. Jedná se především o OK technolockých zařízení a občanské vybavenosti, potrubní a kabelové mosty, stožáry, zásobníky, sila, sportovní haly ad.
 

ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI

Základní technologické možnosti výroby ocelových konstrukcí umožňují pracovat s dílci o průřezu 5x5 m a délkou 40 m při hmotnosti 32,5 t.
Jsme schopni vyrobit a vyexpedovat dílce do hmotnosti 100 t v délce do 45 m.